Reklamacje
Jeśli chciałbyś podzielić się uwagami do naszego serwisu lub masz jakiekolwiek problemy z naszymi usługami czekamy na Twoje opinie. Przy rozpatrywaniu reklamacji pomocne bedą: Twój numer telefonu oraz model aparatu na jaki zamówiono usługę.
Numer telefonu:
Model telefonu:
Adres e-mail jeśli posiadasz:
Uwaga, opis problemu: